Program

1. DAN - 20.5.2024
08:00 - 09:00Registracija
09:00 - 09:40Pozdrav organizatorja, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
Uvodni pozdrav, prof. dr. Verica Trstenjak,
nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU, vodja programskega odbora
Uvodno predavanje, Marko Grobelnik, Unesco center za umetno inteligenco na IJS, Ljubljana
9.40 - 11.101. Sekcija: Pravni vidiki - nove pravne podlage na ravni EU in v Sloveniji
Vodja: prof. dr. Verica Trstenjak
Ustvarjanje pravnih podlag za digitalno prihodnost: Razumevanje novih predpisov EU, Tina Fokter, LL.M. Freshfields Dunaj
Prenos EU aktov glede umetne inteligence v Slovenijo in posledice, mag. Samo Zorc, Ministrstvo za digitalno preobrazbo RS
Izzivi umetne inteligence glede varstva osebnih podatkov, dr. Jelena Burnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
11:10 - 11:40Odmor
11:40 - 13:10 2. Sekcija: Osnove AI za pravnike: kaj je treba razumeti o umetni inteligenci, da lahko razumem pravne probleme
Vodja: Marko Grobelnik
Osnove umetne inteligence za pravnike, doc. dr. Vida Groznik, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Osnove umetne inteligence za pravnike, Mitja Jermol, IRCAI, Unesco center za umetno inteligenco na IJS, Ljubljana
Chat GPT in druga AI orodja v praksi pravnikov, Peter Mesarec, Seos d.o.o.
13:10 - 14:10Kosilo z druženjem
14:10 - 16:103. Sekcija: Uporaba umetne inteligence na različnih področjih - problemi in rešitve
Vodja: Jožko Fornazarič
TFL AI - umetna inteligenca na portalu Tax-Fin-Lex, Tjaša Kohek, Rok Žnidar Petelinšek, Zlata Tavčar, Tax-Fin-Lex d.o.o.
Umetna inteligenca v javni upravi: od izdaje odločb do nadzora, Jožko Fornazarič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uporabe umetne inteligence v zdravstvu: pravni problemi in nevarnosti, doc. dr. Bruno Nikolić, Fakulteta za upravo
Pomen in vpliv umetne inteligence na področje javnih naročil, izr. prof. dr. Petra Ferk,
Institut za javno zasebno partnerstvo
16:30 - 17:00Umetna inteligenca, ženske in diskriminacija: Evropsko združenje žensk pravnic- Slovenija
Prof. Dr. verica Trstenjak, doc.dr. Vida Groznik, Eva Škufca, LLM
19:00Večerja s prigrizki in klepetom ter druženjem na terasi ob izbrani glasbi
2. DAN - 21.5.2024
9:00 - 11:00 4. Sekcija: Pravni problemi v zvezi z umetno inteligenco v gospodarstvu
Vodja: doc. dr. Luka Martin Tomažič
Pravni vidik uporabe AI v poslovnih procesih podjetij, Blaž Golob, GFS Institute
Izzivi umetne inteligence v zavarovalništvu, mag. Klemen Vidic, Agencija za zavarovalni nadzor
Uporaba umetne inteligence v bančništvu: prikaz primerov ter prednosti in problemi, dr. Franc Bračun, NLB d.d.
Umetna inteligenca v energetiki, doc. dr. Luka Martin Tomažič, Alma Mater Europaea, ECM Maribor
11:00 - 11:20Odmor
11:20 - 13:20 5. Sekcija: Nevarnosti umetne inteligence
Vodja: doc. dr. Benjamin Lesjak
Avtorske pravice v dobi umetne inteligence, dr. Uroš Rožič, Aipa
Umetna inteligenca in načelo prepovedi diskriminacije, Edi Abram, NKBM
Umetna inteligenca in informacijska varnost, posebej glede osebnih podatkov , doc. dr. Benjamin Lesjak,
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
Nova pravila na področju produktne odgovornosti: primerna za dobo umetne inteligence?,
izr. prof. dr. Petra Weingerl, Univerza Maribor
13:20Zaključek in prigrizek za na pot

prijava

Program

Način plačila: 
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa. Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.

prijava

Način plačila: 
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa. Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.

organizator

partnerji

Program
Program
Program
Program
Program
Program

organizator

partnerji

Program
Program
Program
Program
Program
Program